IK HEB HULP NODIG

IK BIED EEN DIENST AAN

Oog voor elkaar

Heitser Burenhulp: oog voor elkaar

Heitser Burenhulp brengt mensen bij elkaar: iemand heeft hulp nodig en iemand wil iets doen voor een ander. Vanuit de stichting Heitser Burenhulp worden diensten aangeboden in de meest brede zin van het woord, zonder in het gebied van de professionele hulpverlening te komen; vóór alle leeftijdsgroepen en dóór alle leeftijdsgroepen.Bijvoorbeeld: hond uit laten wanneer iemand slecht ter been is, boodschappen doen, een kind naar school brengen als de moeder ziek is, iemand begeleiden naar het ziekenhuis.

Allerlei diensten kunnen worden aangeboden. Met een klein gebaar kan iemand al geholpen zijn.

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Heitser Burenhulp.

De Stichting Heitser Burenhulp wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Heythuysen door het organiseren van burenhulp.
Mensen die door ziekte, handicap of leeftijd voor kortere of langere tijd beperkt zijn in hun doen of laten kunnen vaak bij alledaagse hulpvragen een beroep doen op hun familie, vrienden of bekenden uit de buurt. Maar deze hulp is niet altijd beschikbaar.

Georganiseerde burenhulp kan dan een uitkomst zijn.

logo Heitser Burenhulp

De Stichting Heitser Burenhulp is op zoek naar u!

Als u een dienst aanbiedt zal de coördinator van de stichting u in contact brengen met iemand die hulp nodig heeft.
Het is dus belangrijk dat de stichting vrijwilligers vindt die mee willen doen. Alles kan, niets moet, wat belangrijk is dat wij ‘oog hebben voor elkaar’. Vaak kunt u meer voor een ander betekenen dan u denkt.óór dorpsgenoten

Neem contact op met de Stichting Heitser Burenhulp voor hulp of voor het aanbieden van een dienst.

De Stichting Heitser Burenhulp is op zoek naar u!

Heeft u tijdelijke hulp nodig?
Kent u iemand bij u in de buurt die best een helpende hand kan gebruiken?

Neem contact op met de Stichting Heitser Burenhulp voor hulp of voor het aanbieden van een dienst.

Samen vóór en mét elkaar

  • Hulp bij een klusje in huis

  • Hulp bij het doen van boodschappen

  • Een helpende hand in de tuin

  • Samen koken

  • Een wandeling maken

DOET U MEE?

Heitser Burenhulp is mede mogelijk gemaakt door